Айыл Өкмөтү

Айыл Өкмөттүн аппараты

Айыл өкмөтүнүн аты жөнү   — Аалиев Курманбек

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Лахол айылы

Почталык индекси

Байланыш телефону paper writing

Электрондук дареги:            kara-kujur@mail.ru

Картасы

Комментарии запрещены.