Кара- Кужур айыл аймагынын айылдык кенешинин ХХVII чакырылышынын I сессиясынын ТОКТОМУ №___1_ « 24» январь 2020-ж

toktom-shapka

Кара- Кужур айыл аймагынын айылдык кенешинин ХХVII чакырылышынын I сессиясынын

ТОКТОМУ  №___1_

«  24» январь    2020-ж                                                                                     Лахол айылы

 Кара-Кужур айыл аймактык айыл окмотунун  2020 –жылга карата

бюдетинин кароо  жонундо

 

1.Кара Кужур  айылдык Кенешинин 2020 — жылга бюджетинин кирешелер жана чыгаша  болугунун7176,1мин сом   болуп тендештирилген грант 2019- жылы 5836,8 мин сом болсо 2020- жылга 4512,2 мин сом болуп 1324,6 мин сомго кем, .2021-жылга 4335,2 мин сом болуп  1501,6 мин сомго кем,,2022-жылга 4296,3 мин сом  1540,5 мин сомго кем   болуп жаткандыгын болум башчы  Э Исмаилова билдируу жасап

Мунун ичинен кирешелер болугу

  Корсоткучтун аталышы 2019-ж 2020ж. 2021ж 2022ж  
             
1 Жергиликтүү кирешелер 2025,8 2463,9 2873,9 3001,9  
2 Атайын эсеп 200,0 200,0 200,0 200,0  
  Жалпы баары 2225,8 2663,9 3073,9 3201,9  
        200,0 200,0
  Теңдештирилген грант 5836,8 4512,2 4335,2 4296,3  
  Средства передаваем          
  Жалпы баары: 8062,6 7176,1 7409,1 7498,2  

 

2.Кара Кужур  айыл окмотуно караштуу мекеме жетекчилери, аппарат,кенештин депутаттра менен бирдикте тендештирилген гранттан 2019 – жылга салыштырмалуу кем келип жаткан томондогу кем акча каражаттарын финансы мнистирлигинен кошумча суроо жонундо:

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.КараКужур айыл окмотунун киреше  болугуно тендештирилген гранттан кем келип жаткан томондогу акча каражаттары кошумча суралсын:2020-1324,6  мин сом,2021-1501,6 мин сом

,2022-1540,5 мин сом аткаруу салык адиси Т Сыдыковго  милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара коруу, токтомдун аткарылышы финансы болумунун башчысы Э Исмаиловадан  талап кылынсын.  

Мунун  ичинен чыгаша болугу

Аталышы 2020 2021 2022
1 АУП 4998,7 5253,3 5277,4
2 Культура 1239,8 1279,5 1287,8
3 Образование 2024,7 2067,2 2024,7
4 Экономические вопросы 222 222 222
5 компенсация 385,1 385,1 385,1
  ВСего 8870,3 9207,1 9107,0

Мунун ичинен кирешелер болугу

  Корсоткучтун аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант 5996,8
2 Жергиликтүү кирешелер 1521,8
3 Атайын эсеп 200,0
  Жалпы баары 7718,6
 
  Мунун ичинен  
1 Агент толочуу п/налог 802,0
2 Оз ыктыяры менен толоочу патент салыгы 48,0
3 Айыл чарба эмес  мулк  салык 1,0
4 Транспорт салыгы 198,2
5 Жайыт аренда 332,8
6 Огород салыгы 10,5
7 Үлүш , жайыт салыгы 82,3
8 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,9
9 Соода кылуудан алынуучу салык 6,0
10 Аренда ФПС 5,7
11 Таштанды чыгаруу жыйымы 3,4
12 Аренда жер      30,0
13 Административдик штраф 0
  баары: 1521,8
  Атайын эсеп 200,0
  Теңдештирилген грант 5996,8
       Жалпы баары: 7718,6

 

 

 

 

  1. Кара Кужур айыл аймагынын 2018 жылга карата каралган бюджеттин чыгыша болугу —7518,6 мин сом, атайын эсеп-200,0 мин сом, баардыгы -7718,6 мин сом

 

 

Мунун ичинен жалпы айыл окмот боюнча

Эмгек-акыга-3662.3 мин сом, 25 (жыйырма беш) штаттык бирдик учун (АУП-13,библ-6,клуб-6)

 

Соц.фондго-565.1мин сом

 

Иш сапарга-100,0 мин сом

Байланыш       40,0 мин сом

Транспорттук чыгымга-160,0 мин. сом

Башка чыгымдарга       -631,7мин. сом

Тамак аш учун-  188,6 мин. сом

Имараттарды ондоого-199,1 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар учун-505,2 мин. сом

Комур сатып алуу учун-246,4 мин. Сом

Жайыт башка чыгым       222,0

э/энергияга-878,1 мин. сом

Негизги каражат-  242 мин. сом

Кап ремонт          -100,0 мин сом

Атайын эсеп-200,0 мин. сом тамак аш сатып алуу учун.

                   

              

                Башкаруу аппаратына баардыгы- 4566,9мин сом

 

Эмгек-акыга-2703.8 мин сом

Соц.фондго-399.8 мин. сом

Иш сапарга-100,0 мин. сом

Транспорттук чыгымга-160,0 мин. сом

Башка чыгымдарга-409,7 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар учун-  294,7мин. Сом

Ремонт иштерине                               139,1 мин сом

Э/энергияга- 97,8 мин. сом

Негизги каражатка   222,0 мин сом

Башкаруу аппаратынын штаты- 13 (он уч)  штаттык  бирдик менен бекитилсин.

                       

 

                  

                  Мадиният тармагына баардыгы-1193,6 мин сом

Эмгек-акыга-958.5 мин сом,

Соц.фондго-165.3 мин. сом

Комур алууга                  9,7 мин сом

Чарбалык чыгым            40,1 мин сом

Негизги каражат-20,0 мин. сом

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -6, клуб-  6, баары- 12(он  эки) штаттык бирдик менен бекитилсин.

    

     

             Билим беруу тармагына баардыгы-1736,1 мин сом,  мунун ичинен бюджет-  1536,1 сом,    атайын эсеп-200,0 мин сом

Тамак аш учун-188,6 мин. сом

Имараттарды ондоого-160,0 мин. сом

Башка чыгымдар учун-170,4 мин. сом/

Комур сатып алуу учун-236,8мин сом

э/энергияга-780,3 мин. сом

 

              

             Атайын эсеп-200,0 мин сом тамак аш учун

 

“Айгул Ак ниет”     балдар бакчасына  -70,0 мин сом тамак ашка

 

“Баластан”  балдар бакчасына — 130,0 мин сом тамак ашка

 

3,1 Ата энелерден чогулучу всностун олчому 400 сомдон бекитилсин.

 

3,2 Жайттардан чогулуучу каражаттын киреше болугу 332,8 мин сом   Кыргыз Республикасыные токтомунун негизинде кирешенин 3\1 болугу айыл окмоттто калтырылып калган 222,0 мин сом чыгаша болугун  сметасы бекитилсин

 

 

 

4.Кара Кужур   айыл аймагынын 2019-жалга кирешелер боюнча болжол-7718,6

мин сом суммасында, 2020 жылга-7640,1 мин сом акча каражаты  жергиликтуу бюджетинин негизги корсоткучторунун  болжолу жактырылсын.

 

 

Мунун ичинен кирешелер болугу

  Корсоткучтун аталышы 2019ж. 2020ж
1 Теңдештирилген грант 5925,8 5768,3
2 Жергиликтүү кирешелер 1592,8 1671,8
3 Атайын эсеп 200,0 200,0
  Жалпы баары 7718,6 7640,1
Жергиликтуу кирешелер болугу томондогудой бекитилсин  
  Мунун ичинен    
1 Агент толоочу п/налог 869,0 944,0
2 +з ыктыяры менен толоочу патент салыгы 51,0 54,0
3 Айыл чарба эмес мулктон алынуучу салык 1,0 1,0
4 Транспорт салыгы 198,2 198,2
5 Огород салыгы 10,5 10,5
6 Үлүш ,жайыт  жер салыгы 82,3 82,3
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,9 1,9
8 Соода кылуудан алынуучу салык 7,0 8,0
9 Аренда ФПС 5,7 5,7
10 Жайыт аренда 332,8 332,8
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 3,4 3,4
11 Лицензия 30,0 30,0
12 Административдик штраф    
  баары: 1592,8 1671,8
  Атайын эсеп 200,0 200,0
  Теңдештирилген грант 5925,8 5768,3
  Жалпы баары: 7718,6 7640,1

 

               5.Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу толом ар бир айдын 5-чи

Числосунан  ар бир балага  400 сом олчомундо  кечиктирилбестен ошол ай учун толук тогуп туруу жана 90 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчыларына (Т.Мамбетакунова, А Жолдошова) милдеттендирилсин жана акча каражатты убагында токпосо чара корулсун.

6.Кара Кужур  айылдык Кенешинин кирешелердин турлору боюнча планды

аткаруу салык адиси Т Сыдыковго  милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара коруу, токтомдун аткарылышы финансы болумунун башчысы Э Исмаиловадан  талап кылынсын.

7  Кара –Кужур айыл окмотунун 2018-жылга бюджети 2017- жылдагы 1 сентябрынан кобойтулгон айлыкты эсепке албастан коюлугандыктан 2018-жылдын кобойтулгон айлыгынын айырмасы,  кошумча  798,6 мин сом Кыргыз Республикасынын Финансы Министирлигинен суралсын

 

 

 

 

           Торага:                                                      Тентимиш уулу  Азамат

Добавить комментарий